• 021-88970872  

مقالات

  • 08
  • مهر

– آیا قصد دارید برای شرکت خود سررسید تهیه کرده و در پایان سال به مشتریان و یا همکاران خود هدیه دهید؟

  • 20
  • بهمن

مشاوره بگیریدو قرارداد بنویسید:
در انتخاب سررسید مناسب حتماً با کسی دراین مورد صاحب نظر و متخصص است کمک بگیرید قراردادی برای محکم کاری از تولیدکننده بخواهد.

  • 20
  • بهمن

عوامل موثر سررسید : کیفیت سررسید در بخش های مختلفی نهادینه شده است از جلد تا طرتحی صفحات داخلی و متریال های کار شده در سررسید ارتباط مستقیم دارد.

  • 20
  • بهمن

 سررسیدها بر اساس متریال کاربردی، ابعاد و اندازه و کیفیت صحافی قیمت گذاری می شوند.از این جهت هر چه در مورد متریال ها و صحافی خود حساسیت بیشتری داشته باشید

صفحه1 از5
Top